Meranie a čistenie rastrových valcov

Hĺbkové čistenie rastrových valcov robíme pomocou technologického zariadenia APEX, ktoré je schopné vrhať čistiaci prášok (špeciálna sóda) na povrch valcov pri kontrolovanom tlaku. Týmto vznikne efekt mechanického čistenia aj najodolnejších usadenín (napr. vodného kameňa) a nečistôt z povrchu valca. Uvedená metóda okrem samotného, veľmi šetrného, čistenia zaručuje aj vyrovnávanie povrchového napätia na pracovnej ploche valca. Tým sa dosahuje konštantný výkon, ako aj výrazné predĺženie životnosti rastrového valca.

Čistenie rastrových valcov je stacionárneho typu, t.j.  vykonáva sa výhradne v priestoroch našej prevádzky.

Pri každom čistení sa kontroluje prenosový objem valca tzv. Ravol -  testom. Na základe tohoto merania dokážeme stanoviť aktuálny prenosový objem, prípadne mieru opotrebenia a navrhnúť riešenie ďalšieho postupu. Tento test je prenosný - dá sa vykonať aj priamo u zákazníka.

Ak valec vykazuje známky opotrebenia, prípadne poškodenia, je skontrolovaný špeciálnym kalibrovaným PC mikroskopom s následným digitálnym spracovaním vyhodnotenia. Táto kontrola je rovnako prenosná a dá sa vykonať na mieste u zákazníka.