Prehľad najpoužívanejších typov

Všetky produkty Lohmann sú ekologické, v súlade s európskymi smernicami a normami o ekológii a kvalite!


Sortiment pások, čo do počtu, tvorí viac ako 800 druhov a typorozmerov. Ponúkame Vám kvôli orientácii skrátený výpis najbežnejších a zároveň najpoužívanejších.
Typ pásky Hrúbka
(mm)
Lepidlo Nosič Pevnosť v strihu
na oceli
podľa DIN 1943
(N/625 mm2)
Pevnosť v odlupu
na oceli
podľa DIN 1939
(N/25 mm2)
Min. tep.
výdrž (°C)
Max. tep.
výdrž
(°C)
Charakteristika
DC 265 0,11 K špec.
papier
70 49 -40 70 Veľmi rýchla okamžitá lepivosť, veľmi dobré držanie na obtiažne lepiteľných polyméroch ako Polyetylén, Polypropylén a Polystyrol. Dobrá priľnavosť na gumových dieloch, pulverových a SH lakoch. Lepenie v chladiarenskej technike, laminované papiere, umelohmotné a kovové fólie....
DC 330 0,10 DA / MA polyester.
fólia
10 / 16 26 / 13 -40 100 Odstrániteľná páska. Nekrytá strana má silné agresívne lepidlo / krytá strana má slabšie - odlepiteľné lepidlo. Používa sa na znovu odstrániteľné uzávery PE a PP sáčkov. Veľmi dobrá k bezozbytkovému odstraňovaniu pások v baliacom a obalovom odvetví, znovu odstrániteľné držiaky a pod.
DC 431 0,27 DA špec.
tkanina
6 9 -40 100 Vysoko agresívne lepidlo s vysokou počiatočnou a konečnou lepivosťou. Dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu. Veľmi vysoká odolnosť voči roztrhnutiu. Lepenie gumových výrobkov a profilov (razítka), brúsnych papierov na brúsne taniere. Lepenie umelých hmôt, kovu, dreva, reklamných prostriedkov a displejov.
DC 3720 0,13 MA špec.
papier
40 30 -40 120 Vysoká počiatočná aj konečná lepivosť, výborná odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu. Lepidlo je odolné voči toku riedidiel a chemikálií (domáce čističe a pod.). Lepenie polyetylénových, PVC a polyuretánových pien, umelohmotných a kovových fólií, filcov, clôn a držiakov, kože, textilu a papiera....
DC 5011 1 MA polyetylén.
pena
biela
40 22 -40 90 Dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu, dobrá počiatočná aj konečná lepivosť, odolnosť voči chemikáliám. Odolnosť voči nízkym teplotám pri lepení (až -10°C). Dobrá priľnavosť na hrubých a nerovných povrchoch. Univerzálne použitie.
DC 5016 0,45 MA polyetylén.
pena čierna
60 55 -40 90 Penová páska s vysokou lepivosťou. Výborná odolnosť voči starnutiu, UV žiareniu, toku chemikálií a riedidiel. Lepenie hladkých a ľahko drsných plôch v nábytkárskom priemysle. Lepí kov, umelé hmoty, drevo, papier, sklo, keramiku, upevňovanie clôn, držiakov, káblových žľabov, domácich spotrebičov v elektropriemysle. Lepenie vnútorných a vonkajších zrkadiel v auto priem.
DC 5120 2 MA polyetylén.
pena
biela
30 23 -40 90 Príbuzná páska k DC 5011. Dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu, dobrá počiatočná aj konečná lepivosť, odolnosť voči chemikáliám. Odolnosť voči nízkym teplotám pri lepení (až -10°C). Dobrá priľnavosť na hrubých a nerovných povrchoch. Univerzálne použitie.
DC 6504 0,07 MA polyester.
fólia
priehľadná
60 20 -40 110 Odolná voči roztrhnutiu, veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu. Dlhodobá odolnosť voči vybraný chemikáliám, výborné lepivé vlastnosti v strihu. Lepenie umelých hmôt, skla, gumy, keramiky, štítkov, clôn, stupníc v elektropriemysle a elektronike. Zamedzovanie roztrhnutia gumových výrobkov.
DC 6530 0,11 MA špec.
papier
11 24 -40 80 Univerzálna páska na všeobecné použitie. Lepí papier, lepenky, fólie. Vhodné aj do tlačiarenského priemyslu. Pomoc pri montážach v kožiarskom a textilnom priemysle.
UNILOK
810
0,11 DA špec.
papier
10 30 -40 120 Výkonnejšia páska od DC 6530. Dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu. Vhodná aj na lepenie mat. s hrubými veľkými pórmi. Lepí kov, umelé hmoty, kovy, papier, keramiku, tkaniny, peny aj filce. Splňuje špecifikáciu pre automob. priem.
UNILOK 0,14 DA špec.
papier
9 30 -40 120 Výkonnejšia páska od UNI 810. Veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu. Vhodná aj na lepenie mat. s hrubými veľkými pórmi. Lepí kov, umelé hmoty, papier, keramiku, takniny, peny aj filce. Splňuje špecifikáciu pre automob. priem.
UNILOK
50
0,05 DA beznosičová
priehľadná
8 20 -40 120 Výborná počiatočná lepivosť, vďaka beznosičovému prevedeniu lepidlo zateká hlboko do pórov lepeného materiálu. Dobrá odolnosť vodči starnutiu a UV žiareniu. Lepenie penových hmôt takmer všetkých typov. Lepenie filcov a kobercov v automobilovom priemysle.
DM 910 F 1 ČA polyetylé-
nová
Vinylace-
tátová kopolymeri-
zovaná pena
80 22 -40 95 Vysoko namáhateľná OLP so silným lepidlom. Odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu, čistiacim prostriedkom. Páska tlmí vibrácie a toleruje rozdielnu dilatáciu materiálov. Použitie v interiéry aj ext. Lepenie aj nerovných povrchov, popiskov, emblémov, clôn, držiakov, gumy, umelých líšt, profilov v automob. priem.
DM 918 1 ČA polyetylén.
pena
biela
40 28 -40 95 Penová páska s kvalitným lepidlom pre univerzálne použitie. Dobrá odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu. Odolnosť voči vlhkosti. Lepenie skla a zrkadiel v nábytkárskom priemysle (vhodná do kúpeľní), lepenie držiakov, použitie v sanitárnom a šatňovom nábytku.
HPT 500 0,5 ČA beznosičová
priehľadná
15 30 -40 150 Vhodná pre extrémne použitie, v interiéroch aj exteriéroch. Lepenie vysoko energetických materiálov: umelých hmôt, keramiky, kovov, skla, fólie. Vhodné na lepenie štítkov, čelných dosiek, tabúľ skla.
HPT 1000 1 ČA beznosičová
priehľadná
15 30 -40 150 Vhodná pre extrémne použitie, v interiéroch aj exteriéroch. Lepenie vysoko energetických materiálov: umelých hmôt, keramiky, kovov, skla, fólie. Vhodné na lepenie štítkov, čelných dosiek, tabúľ skla.
DuploFOL 0,1
0,2
0,3
A fólia - - - - Tvrdá páska vyvinutá na lepenie štočkov pri kníh tlači a flexotlači - najlepšia páska na trhu pre túto aplikáciu. Rôzne druhy hrúbky. Montáž bez odlepenia štočku pri kníh tlači, lepidlo pásky je vhodné pre viacnásobné použitie. Stiahnutie štočku bez zvyškov lepidla. Zníženie nákladov pri viacnásobnom použití štočkov.
DuploFLEX
3115
0,057 SK PVC fólia - 5 -20 70 Jednostranne lepiaca páska s vysokou pevnosťou v ťahu a výbornou okamžitou schopnosťou lepenia. Odolná voči vlhkosti a odlupovaniu. Použitie na obliepanie štočkov na flexotlač, ako krycia páska pri natieračských prácach. Krátkodobá odolnosť voči rozpúšťadlám.
DuploFLEX 0,55
0,38
A špec. pena - - - - Niekoľko rôznych tvrdostí penového nosiča. Zvlášť vyvinuté a vhodné na lepenie štočkov v polygrafickom priemysle - najlepšia páska na trhu pre túto aplikáciu! Garancia hrúbky a tvrdosti! Bez zvyškov lepidla pri demontáži.


K - kaučuk
SK - syntetický kaučuk
A - akrylát
DA - disperzný akrilát
MA - modifikovaný akrilát
ČA - čistý akrilát