Tlačové farby FLINT GROUP

width=151

Skupina vystupujúca pod hlavičkou FlintGroup patrí celosvetovo k absolútnej špičke v oblasti tlačiarenských farieb, tlačiarenských dosiek, image transfer produktov a pigmentov, ako aj ostatných potrieb polygrafického priemyslu. Má zastúpenie takmer vo všetkých krajinách sveta a prostredníctvom nášho oficiálneho zastúpenia na území Slovenskej Republiky sa v rôznych formách dostáva aj k Vám.


width=445